Limträbalkar

Limträbalkar är ett beständigt och mångsidigt material för krävande timmerkonstruktioner. De används i en mängd olika tillämpningar från industriell och inom jordbruket till stilfullt inredda hem.

Växthus

Samtliga Maikaar växthus är konstruerade så att hela golvytan kan utnyttjas för odlingen.

Båtskjul och förråd

Limträkonstruktionen är ett hållbart och ekologiskt material för båtskjul och förråd. Produkten är lätt och bucklar inte båten, den är dessutom mycket lätt att montera.

Snabbväxthus

Växthuset kräver inte separat bygglov eller grund. Växthuset levereras så färdigmonterat som möjligt.

Se tekniska data för våra limträprodukter:

Produkt certifikat | Prestandadeklaration

Snabbväxthus

Storleksalternativ

3x4 m 12 m²
3x5 m 15 m²

Företag

Maikaar Ab är ett familjeföretag baserat i Laitila. Det grundades år 1987. Vårt företag tillverkar västhus, limträbalkar och limträpelare. Under de första åren utgjorde växthusen huvuddelen av tillverkningen. När växthusens storlek ökade började vi utveckla allt bredare ramar.

Kontaktinformation:

    040-5201856

    myynti@maikaar.com

    Takojantie 1, 23800 Laitila

    http://www.maikaar.com