Växthus

Samtliga växthus är konstruerade så att hela golvytan kan utnyttjas för odlingen. Fördelarna med utförandet är uppenbara vintertid. Snö ackumuleras inte på täckningen men rinner ner längs den sluttande väggen.

Takhöjden inomhus tillåter odling av tomater och de flesta plantor som kräver hög fri höjd. Stommens samtliga delar är tillverkade för att motstå hög luftfuktighet Högkvalitativt lim används för hela bågen. Allt trä är skyddat mot väder och vind samt ytbehandlat mot mögel, luftföroreningar m.m.

Standardbredder: 8, 10, 12, 14 and 16 m

Också tillgängligt:

  • System för automatisk ventialtion
  • EVA täckningsmaterial
  • Ytbehandling, t.ex. betonggolv
  • Ritningar för ansökan om byggnadslov
  • Monteringsanvisningar
  • Monteringsritnignar

Konstruktionsritning; ändsidan 12 m:

JPG | PDF

Kontaktinformation:

    040-5201856

    myynti@maikaar.com

    Takojantie 1, 23800 Laitila

    http://www.maikaar.com