Produkter

Limträbalkar är ett beständigt och mångsidigt material för krävande timmerkonstruktioner. De används i en mängd olika tillämpningar från industriell och inom jordbruket till stilfullt inredda hem. De är populära i garage och för konstruktioner med trästomme. Limträbalkar är ett starkt och vattenfast material. Limträbalkar är bästa valet för industriell byggnation.

Samtliga växthus är konstruerade så att hela golvytan kan utnyttjas för odlingen. Fördelarna med utförandet är uppenbara vintertid. Snö ackumuleras inte på täckningen men rinner ner längs den sluttande väggen. Takhöjden inomhus tillåter odling av tomater och de flesta plantor som kräver hög fri höjd.

Limträkonstruktionen är ett hållbart och ekologiskt material för båtskjul. Produkten är lätt och bucklar inte båten, den är dessutom mycket lätt att montera. Båtskjulet byggs ihop med bult- och skruvfästen, och är alltid lätt att demontera och montera på nytt efter behov och särskilt då den inte är avsedd att vara monterad under båtsäsongen.

Växthuset kräver inte separat bygglov eller grund. Växthuset levereras så färdigmonterat som möjligt. Levereras i 3 paket, det största paketet har längden 5 m. Huset kan levereras med frakt eller kan hämtas direkt hos tillverkaren. Monteringsanvisningar medföljer leveransen.

Kontaktinformation:

    040-5201856

    myynti@maikaar.com

    Takojantie 1, 23800 Laitila

    http://www.maikaar.com