Limträbalkar är ett beständigt och mångsidigt material för krävande timmerkonstruktioner. De används i en mängd olika tillämpningar från industriell och inom jordbruket till stilfullt inredda hem. De är populära i garage och för konstruktioner med trästomme. Limträbalkar är ett starkt och vattenfast material.

Limträbalkar är bästa valet för industriell byggnation. De är bättre än stål för bärande stommar.

Limträbalkar deformeras inte vid höga temperaturer och expanderar mindre än stål eller betong. Dessutom är den elektriska isoleringen utmärkt. Fördelarna kommer att märkas i försäkringspremien.

Kostnaden är lägre än för andra stommaterial. Limträbalkar är ett kostnadseffektivt alternativ för stomkonstruerade byggnader. Tillverkningsprocessen använder naturprodukter vilket gör den miljövänlig. Spillmaterial från tillverkningen är lätt att återanvända. Limträbalkarna tillverkas till hållfasthetsklass L4 enligt standarden EN 386.

Det vanligaste träslaget är gran, men även furu används. Balkar för stommen är hållfasthetsklassade och skyddade mot påverkan av väder och vind. Våra produkter uppfyller alla krav för säkert byggande i trä.

Se mer:

Limträprodukter | Dimensioner | Produkt certifikat | Prestandadeklaration

Leveranstiderna är korta och flexibla. Vi levererar standarddimensioner men kan även tillverka specialstorlekar. Vårt sortiment omfattar allt kunden kan önska sig. Se ytterligare detaljer på sidan Dimensioner.

Vid sidan av den stora lastupptagande egenskapen är limträbalkar ett populärt material bland arkitekter för dekoration och som stämningskapare. De ger luft och utrymme åt rummet och är lätta att anpassa för speciella lösningar vid byggandet. Limträbalkar pryder taket på ett unikt sätt.

Kontaktinformation:

    040-5201856

    myynti@maikaar.com

    Takojantie 1, 23800 Laitila

    http://www.maikaar.com